Leiden in cijfers

Marketing manager Mincke Pijpers nam alle aanwezigen mee door een indrukwekkend cijferoverzicht. Eerst werd via het jaarverslag in filmvorm teruggekeken op 2017. Wat hebben we samen met onze partners allemaal bereikt. De groei van dit jaar was niet mogelijk geweest zonder jullie!