Michaël Roumen

2020: Pilgrim Fathers & Mayflower 400

Mayflower400

Een belangrijk themajaar is 2020, waarin ‘Pilgrim Fathers & Mayflower400’ centraal staat. Kwartiermaker Michaël Roumen praatte ons hierover bij. In 2020 is het precies 400 jaar geleden dat de Mayflower vanuit Engeland naar de Verenigde Staten vertrok met aan boord de Pilgrim Fathers: de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten. Leiden speelt een cruciale rol in deze geschiedenis. Voor zij de oversteek naar de nieuwe wereld waagden, leefden de Pilgrims 12 jaar vrij van religieuze vervolging in Leiden, een stad van tolerantie en vrijheid. Deze thema’s zijn nog steeds actueel.


Michaël is in gesprek met Plymouth in Engeland en de VS. Eerdere thema’s komen aan bod die zich lenen voor samenwerking: educatie & wetenschap, cultuur & sport, toerisme, economie en politiek. Denk aan samenwerking tijdens het themajaar ‘Pilgrim Fathers & Mayflower 400’ (bijvoorbeeld een internationaal kunstproject), maar ook op structurele basis (uitwisselingsprogramma studenten of jaarlijks sporttoernooi).

Contact: michael@leidenmarketing.nl.

Pilgrim Fathers en Mayflower400
9/12